Vậy là hành trình suốt 7 năm trời của mangaka Suzuki Nakaba với Thất Hình Đại Tội sẽ tạm thời kết thúc và hướng tới những kế hoạch tương lai